пакување

пакување

САД и 50 килограми во контејнер
таблета-во-ракав,-во-барабан
Цевка-во-фибер-барабан
Хартија барабан
Мулти-таблета-во-1 кг заштита шише-во-кутија
гранули-во-безбедност шише-во-кутија
Картон-во-контејнер
Фибер-барабан
Blue-таблета-во-цевка
1000kgs-картон
200g-таблета-губат-во-барабан
50kg-со-жолто-капак
50кг-бело-барабан
50кг-со-црвено-капак
50kg-САД-тапан
50кг барабан
50kg-сино-тапан-црно-капак
50kg
50kg-сина
50g-во-цевка-во-барабан
25 кг торба
20g-во-1 кг торба
15кг-со-палети
10кг квадратни кофа
15kg-САД-тапан
10кг барабан-со-палети
5tablets-во-1 кг торба
5кг-со-палети
1кг-безбедност за заштита на шише-во-кутија
5кг торба-во-1000kg-картон